Frister fra foretaksregisteret

bronnoysundregisteret_flex
Frister for registreringer i foretaksregisteret innen årskiftet

Elektroniske meldinger
Melding om beslutning om fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse eller avvikling må være mottatt hos Foretaksregisteret innen 20. oktober. Gjennomføringsmeldinger og andre meldinger innsendt elektronisk til Foretaksregisteret etter 12. desember kan være vanskelig å få registrert innen utgangen av året.

Kilde:
https://www.brreg.no/nyhet/registrer-foretaksregisteret-innan-arsskiftet/