Inngående fakturaer kommer inn i systemet automatisk via EHF eller en egen epost. Innbetalinger og utbetalinger gjøres direkte i systemet. Du sparer tid, og har samtidig oppdaterte rapporter.

Tilbud, ordre og faktura sendes automatisk ut fra systemet. Fakturaen lager du enkelt. Repeterende fakturaer f.eks. husleie genereres og utsendes automatisk på fast dato.

Rapportering: rapportene er oversiktlige og kan spores ned til bilagsnivå.

Reiseregning: registrer utlegg og kjøregodtgjørelse underveis på mobilen om du vil.

Lønn: enkelt å legge inn og å ajourholde ansatte.