Digitale sykemeldinger

Digitale sykemeldinger
Arbeidsgivere vil fremover motta sykmeldinger og søknader om sykepenger elektronisk i Altinn.

Det vil fortsatt være noen som ikke får levert sykmeldingen digitalt, da sykehus og noen fastleger vil fortsette å bruke papirutgaven en stund til.

Om den digitale sykmeldingen
Digital sykmelding er kort fortalt en løsning som innebærer at arbeidstaker mottar sin sykmelding elektronisk. Ved å bekrefte sykmeldingen sendes sykmeldingen videre elektronisk til arbeidsgiver.

Når arbeidsgiverperioden utløper sender arbeidstaker inn søknad om sykepenger med hjelp av den samme digitale tjenesten (gamle del D). Arbeidsgiver kan så kontrollere at opplysningene er korrekte.

Prosessen fra lege mv skriver ut sykmelding og frem til arbeidsgiver og NAV mottar søknad om sykepenger er dermed digitalisert.

Det som gjenstår fra arbeidsgivers side er å sende NAV inntektsopplysningsskjemaet. Dette skjemaet må inntil videre sendes inn på papir. I løpet av 2019 er det ventet at også inntektsopplysningsskjemaet blir en del av den digitaliserte sykmeldingsprosessen

Ta gjerne kontakt med oss i Flex for mer informasjon.