Ikke risiker unødig tvangsmulgt

Ikke risiker unødig tvangsmulgt
Alle som mottar varsel om tvangsmulgt fra Skatteetaten, oppfordres snarest om å gi beskjed om dette til sin regnskapsfører.
Skatteetaten sender ut varsel direkte til personlige skattytere både når det gjelder personlige henvendelser, som beskjed vedrørende skattemelding inntektsskatt (tidligere selvangivelse) og skatteoppgjør, i tillegg til varsel om tvangsmulkt ved manglende eller feil i innleverte skjemaer, samt andre meldinger relatert til næringsvirksomhet. Skatteetaten sender automatiserte beskjeder til kontaktinformasjonen som er registrert i Altinn under Profil, roller og rettigheter (under menyvalget Din kontaktinformasjon), og ikke til de som er registrert under Andre med rettigheter til skjema og tjenester, der kontaktinformasjon til regnskapsfører/revisor er oppgitt. Dette utgjør et problem for næringsdrivende da de kan risikere å få unødig tvangsmulkt. Det oppfordres derfor til at alle som mottar varsel fra Skatteetaten snarest gir beskjed om dette til sin regnskapsfører.