Personvernerklæring for kunder

Denne personvernerklæringen (heretter «erklæringen») gir deg informasjon om hvordan FLEX AS samler, bruker eller deler dine personlige data i forbindelse med tjenestene som tilbys.

Behandlingsansvarlig

Den behandlingsansvarlige i henhold til den gjeldende loven om personvern er Flex AS v/daglig leder Iren N. Tverå. Vi er ansvarlig får å sikre at dine personopplysninger blir prosessert i henhold til denne erklæringen og gjeldende personvernregler.

Innhenting av personopplysninger

Vi kan samle personopplysninger på ulike måter. Når du er kunde hos oss lagrer vi navn, fødselsdato, kjønn, adresse, telefonnummer etc.. Dette er noen av opplysninger som er nødvendige for at vi skal kunne levere våre tjenester som å utarbeide regnskap og utbetale lønn til deg og dine medarbeidere.

Vi lagrer også epost og andre opplysninger som vedrører ditt kundeforhold som fakturainformasjon, betalingsinformasjon osv.

Markedsføring

Vi kan kontakte deg for å informere om nye funksjoner ved tjenesten, eller for å promotere og selge andre relaterte tjenester. Vi kan bruke personopplysningene dine til markedsundersøkelser og kundeundersøkelser. Du kan motsi deg direktemarkedsføring når som helst.

Tjenesteutvikling, informasjonssikkerhet og intern rapportering

Vi behandler også personopplysninger for å sørge for sikkerheten til tjenesten og til nettsiden. Dette for å forbedre kvaliteten til tjenesten og til nettsiden, samt utvikle nye funksjoner til tjenesten.

Overholdelse av lover

Vi kan bli forpliktet til å behandle personopplysninger for å oppfylle våre lovbestemte forpliktelser, f.eks. i forhold til regnskap eller for å oppfylle myndigheters (f.eks. skattemyndighetenes) forespørsler etter loven.

Andre formål du har samtykket til

Hvis du har gitt ditt samtykke til at vi kan prosessere dine personopplysninger til andre formål, har vi rett til å prosessere personopplysninger i henhold til dette.

Overføringer og tilleggsopplysninger om personopplysninger

Vi kan overføre personopplysninger til tredjeparter:

  • Når det er tillatt eller krevd av loven, for eksempel for å overholde anmodninger fra vedkommende myndigheter eller relatert til rettssaker.
  • Når våre tjenesteleverandører prosesserer personopplysninger på vegne av oss og i henhold til våre retningslinjer. Vi vil kontrollere og ha ansvar for bruken av dine personopplysninger til enhver tid.
  • Med ditt samtykke til parter som samtykket relaterer til

Informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler og andre lignende teknologier på våre nettsider på www.flex.as. Informasjonskapsler er små en liten tekstfil som lastes ned og lagres på datamaskinen, nettbrettet eller mobiltelefonen din når du besøker en nettside. Informasjonskapsler kan bidra til å identifisere din enhet når du besøker en nettside, og huske nyttige detaljer fra dine tidligere besøk for å bedre din brukeropplevelse. Informasjonskapsler brukes av de fleste nettsider, inkludert våre.

Du kan stille inn nettleseren til ikke å akseptere informasjonskapsler, begrense bruken av informasjonskapsler eller fjerne informasjonskapsler fra nettleseren. Men siden informasjonskapsler er en viktig del av hvordan nettstedet fungerer, kan begrensning av bruk av informasjonskapsler påvirke nettsidenes funksjonalitet.

Oppbevaring av personopplysninger

Dine personopplysninger vil bli beholdt bare så lenge som nødvendig for å oppfylle formålene som er definert i denne erklæringen.

De fleste av dine personlige data vil bli beholdt i løpet av ditt kundeforhold med Flex AS. Enkelte personopplysninger kan beholdes etter at kundeforholdet til oss er avsluttet, om det er påkrevd eller tillatt av gjeldende lover. For eksempel, etter at kundeforholdet til oss er avsluttet, lagrer vi vanligvis personlige data som er nødvendige for å svare på forespørsler eller krav i henhold til gjeldende bestemmelser i foreldelsesloven, eller vi kan lagre dine personopplysninger i den grad det er nødvendig for å respektere ditt ønske om å ikke motta direkte markedsføring fra oss.

Når dine personopplysninger ikke lenger er påkrevd etter lover, rettigheter eller forpliktelser fra en av partene, vil vi slette dine personlige data.

Dine rettigheter

Du har rett til å få tilgang til personopplysningene vi prosesserer om deg. Du kan få tilgang, rette opp, oppdatere, endre eller spørre om å få fjernet dine personopplysninger når som helst. Men vær klar over at noe av denne informasjonen er streng nødvendig for å oppfylle formålene beskrevet i denne erklæringen, og kan også være påkrevd av loven. Følgelig vil ikke slike personopplysninger kunne bli fjernet.

Du har rett til å motsette deg visse databehandlinger. I den utstrekning som kreves av gjeldende databeskyttelseslov, har du rett til å begrense databehandling.

Du har rett til dataportabilitet, dvs. rett til å motta dine personopplysninger i et strukturert, ofte brukt maskinlesbart format og overføre dine personlige data til en annen databehandler, i den utstrekning som kreves av gjeldende lov.

Hvis vår behandling av dine personopplysninger er basert på samtykke, har du rett til å trekke tilbake samtykket til enhver tid. Vi vil ikke lenger behandle dine personligopplysninger til formålene i samtykket, med mindre det er et annet juridisk grunnlag for behandlingen.

Hvis du mener at det er et problem med måten vi behandler dine personopplysninger på, har du rett til å sende en klage til din nasjonale datamyndighet i EU/EØS. I Norge er det Datatilsynet. Du kan finne kontaktopplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.no

Sikkerhet

Vi opprettholder sikkerhetsforanstaltninger (inkludert fysiske, elektroniske og administrative tiltak) som er hensiktsmessige for å beskytte personopplysninger mot tap, ødeleggelse, misbruk og uautorisert tilgang eller avsløring. For eksempel begrenser vi tilgangen til personligopplysninger til autoriserte ansatte og tjenesteleverandører som trenger å kjenne informasjonen i sitt arbeid.

Vær oppmerksom på at selv om vi forsøker å sørge for passende sikkerhetstiltak for personopplysninger, kan ikke noe sikkerhetssystem hindre alle mulige sikkerhetsbrudd. Hvis det oppstår et sikkerhetsbrudd, informerer vi deg i samsvar med gjeldende lover.

Versjon 1 – 17.07.2018