Regnskap er vår kjernevirksomhet. Vi tilbyr løsninger og system som passer for små og mellomstore bedrifter. Sammen finner vi den beste arbeidsdelingen mellom oss og din bedrift.

Her er vi veldig flexible, med mye kunnskap om mange fagsystemer inkludert skybaserte tjenester.

Lønn

Vi kan besvare de aller fleste spørsmål rundt lønn, feriepenger, permisjoner, sykdom etc. I tillegg til lønnskjøring utfører vi også:

  • Utfylling og innsendelse av terminoppgaver
  • Lønnsstatistikker
  • Fraværsregistrering
  • Bistand ved krav om refusjon av sykepenger
  • Oppfølging av fagforeningskontigenter

Vi informerer også våre kunder om viktige lov- og regelendringer innenfor lønnsområdet.

Fakturering

Du kan velge å fakturere selv eller la oss utføre denne jobben for deg. Vi kan ta imot filer fra eksterne system dersom dette passer deg best. Våre systemer er selvfølgelig klare for utsending i EHF format som vil komme som et krav hos stadig flere.

Rapportering

Via www.cantor.no gir vi våre kunder tilgang til regnskap og rapporter, eller vi skreddersyr en rapport tilpasset akkurat ditt behov

Årsoppgjør

Vi utarbeider alle oppgaveplikter og bistår også ved generalforsamling og årsmøter

Aksjonærregisteroppgaven
Skattemelding (før het det selvangivelse) for både private bedrifter og selskap.
Årsregnskap med noter

Økonomisjef til leie

Vi har kompetente medarbeidere som kan bistå med oppgaver innenfor økonomiske og administrative oppgaver.